திரளப் பெயர் (domain name) & இணைய இடம்

இணைய முகவரியைப் பொருத்தவரை அது டொமைன் (domain) அல்லது திரளம் என அழைக்கப்படுகிறது.

www.thamilkalvi.com

மேற்குறிப்பிட்ட இணைய முகவரியில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. “www” , “பெயர்”, “com”

இங்கு “www” இல்லாமலேயே thamilkalvi.com இயங்கும், இதனை உயர் நிலைத் திரளம் (Top Level Domain) என்கின்றோம். இவற்றில் பின்னொட்டுக்கள் ‘.com’, ‘.org’, ‘.net’, ‘.co.in’, ‘.edu, ‘.info’, ‘.me’ என்று பலவகையில் அடங்கும். எ.கா: sakthivel.me

துணைத் திரளம் (Sub Domain) என்பது பிரதான பெயருக்கு முன்னர் வரும் முன்னொட்டு ஆகும். அனைவரும் பயன்படுத்தும் பொதுவான முன்னொட்டு “www” ஆகும். “www” இல்லாமல், அல்லது “www” ஐ முன்னொட்டாகச் சேர்த்து ஒரு இணையதளத்தின் பிரதான பகுதி பெரும்பாலும் அணுகப்படலாம். துணைத்திரளம் ஒரு இணையதளத்தை பல்வேறு பகுதிகளாக வகைப்படுத்த உதவுகிறது. வெவ்வேறு இணைய உருவாக்கு மென்பொருளைப் பயன்படுத்தவும் இது உதவுகின்றது.

நிழற்படங்களுக்கு என்று மட்டும் ஒரு தளத்தை உருவாக்க விரும்புபவர் ‘photo.thamilkalvi.com’ என உருவாக்கலாம். எ.கா: இணைய உருவாக்கு மென்பொருளில் ஒன்றான ஜூம்லா (ஜூம்லா (JOOMLA) – 1) எனும் உள்ளடக்க மேலாண்மை ஒருங்கியத்தைப் பயன்படுத்தி பிரதான இணையதளமும் (thamilkalvi.com), அந்தத் தளத்துக்கு ஒரு கருத்துக்களம் தேவைப்படின்  ‘phpBB‘ மென்பொருள் பயன்படுத்தி  ‘forum.thamilkalvi.com’ எனும் துணைத்திரளத்தில் உருவாக்கலாம்.

சொந்தமாக ஒரு முகவரியை வாங்க  5 – 15  அமெரிக்க டொலர்கள் தேவைப்படலாம், இது பின்னொட்டிலும் தங்கியுள்ளது. ‘.com’  பொதுவாக வணிக நோக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றதெனினும் பெரும்பாலானோர் விரும்புவது ‘.com’ பின்னொட்டையே.   சில இணையதளங்கள் முகவரியை இலவசமாக வழங்குகின்றனர், ஆனால் அவர்களிடம் இருந்து இணைய இடம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இணைய இடமும் அதன் கொள்ளளவைப் பொறுத்து வேறுபடலாம், சிலர் வரையறை அற்ற அளவை வழங்குவதுண்டு. இவற்றைப் பற்றிய விவரத்தை பின்னர் படிக்கலாம்.

இணைய இடம்

இலவசமாக இணைய இடத்தை எடுக்கலாம், ஆனால் அவற்றைப் பயன்படுத்துவதில் பல விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டி இருக்கும்,

எ.கா 1) :இணைய இடத்தின் அளவு  300 mb அல்லது 1gb என்று மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

2) ஒரு மாதத்துக்கு இணையத்தின் பயன்பாட்டு அளவு (உதாரணத்துக்கு) 2Gb ஆக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும், இதன் படி குறிப்பிட்ட அளவு கோப்புகளை அல்லது உலவல்களை மட்டுமே மேற்கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட இணையம் பிரபலமாகி, வருவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால் இணையம் முடக்கப்படலாம்.

எனினும் கூகிளில் தேடிப்பார்ப்பது மூலம் உங்களுக்குத் தேவையான இலவச சேவையை அறிந்துகொள்ளலாம்.

சில இலவச இணைய இடம் வழங்குனர்கள்:

  1. http://www.000webhost.com/
  2. http://x10hosting.com/
  3. http://hosting.india.to/free-web-hosting.html

இங்கு முகவரி இலவசமாக வழங்கப்படுமாயின் அது துணைத் திரளத்திலேயே அமையும். எ.கா: kanthan.x10hosting.com, murugan.000webhost.com.

முகவரியை மட்டும் கொள்வனவு செய்து, இடத்தை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலும் ஒரு சிறந்த முறையாகும். இங்கு வலப்புறத்தில் தோன்றும் விளம்பரத்தில் உங்களுக்குத் தேவையான இணைய இடவழங்குனர் இருக்கக்கூடும்.

உங்கள் அனைத்து இணைய தேவைகளுக்கு CanadaHostings செல்லுங்கள்.